Vaccination, ett uråldrigt beprövat skydd

Vaccination är något man ger människor för att de ska bli immuna mot en viss bakterie eller ett visst virus. I vaccinet finns det ett särskilt preparat som aktiverar immunförsvaret och gör cellerna resistenta mot sjukdomen. För många tusen år sedan i Kina förstod man snabbt innebörden av vaccinationer, när människor blev smittade av smittkoppor […]

Fortsatt läsning