Frågor & svar

1. När startades bloggen Valideringsdelegationen?

Bloggen Valideringsdelegationen startade 2012.

 

2. Vad innebär validering egentligen?

Följande definition och syfte med validering:

“Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och sjolandskaperkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.”

“Validering används för att kartlägga en persons kunskaper oavsett hur och var dessa har förvärvats. Genom att validera kan innehållet i en utbildning anpassas efter vad den enskilde redan kan och vet och därmed förkorta studietiden. Många gånger har man redan vissa kunskaper som utbildningen avses ge. Genom att erkänna dessa kunskaper kan utbildningen förkortas. Validering kan även användas för att finna rätt utbildningsnivå och göra det möjligt att gå in på en högre nivå utan att man har de formella betygen. Validering kan även användas för att underlätta möjligheten till arbete. Många har värdefulla kunskaper förvärvade genom lång arbetslivserfarenhet, eller genom utbildning i ett annat land. Dessa kunskaper kan genom validering tas tillvara och användas vid exempelvis rekrytering.”

 

3. När kan en validering bli aktuell?

 

En validering bör bli aktuell främst i tre sammanhang:

  • som ett led i en pågående utbildning i syfte att klarlägga kunskapsnivån, anpassa innehållet i och/eller förkorta studietiden för den enskilde,
  • i anslutning till vägledning för att definiera utgångsnivå 
    för vidare studier samt
  • för att dokumentera faktiska kunskaper och färdigheter 
    inför ansökan om anställning eller i samband med personalutveckling på arbetsplatsen.
4. Vilket uppdrag har bloggen Valideringsdelegationen?

Bloggens mål är att skriva och belysa kring områden såsom organisation, forskning,  samt att genomföra utvecklingsarbete i syfte att höja kvaliteten, stärka legitimiteten och öka likvärdigheten vid validering av vuxnas kompetens och kunskaper.

Bloggen Valideringsdelegationen ska medverka till ett utvecklat förhållningssätt inom validering, synliggöra pågående verksamhet samt verka för ett utvecklat samarbete mellan samtliga parter på området.