Untitled

Bloggen Valideringsdelegationen ska medverka till ett utvecklat förhållningssätt inom validering, synliggöra pågående verksamhet samt verka för ett utvecklat samarbete mellan samtliga parter på området. Genom att skapa bra förutsättningar och hög effektivitet ska de nationella och internationella valideringsfrågorna få ökad uppmärksamhet.

Valideringsdelegationen har till uppgift att verka för att:

  • främja kvalitet, legitimitet och likvärdighet
  • bedriva och stödja utvecklingsarbete
  • stärka och främja ett regionalt samarbete i syfte att uppnå ändamålsenliga arbetsformer för utveckling, rådgivning och uppföljning
  • informera, och
  • utforma förslag om vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att säkerställa en verksamhet med validering

 

valid_logo-300x92

 

“Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.”

“Validering bör bli aktuell främst i tre sammanhang:

  • som ett led i en pågående utbildning i syfte att klarlägga kunskapsnivån, anpassa innehållet i och/eller förkorta studietiden för den enskilde,
  • i anslutning till vägledning för att definiera utgångsnivå för vidare studier samt
  • för att dokumentera faktiska kunskaper och färdigheter inför ansökan om anställning eller i samband med personalutveckling på arbetsplatsen.”