Länkar

Länkar

Alla länkar öppnas i ett nytt fönster.

 

Diabetes typ 2 – Allt om den vanligaste typen av folksjukdomen diabetes.
http://diabetes-typ2.se

Försäkringskassan – Administrerar de försäkringar och bidrag som ingår i socialförsäkringen.
http://www.forsakringskassan.se

Handikappförbunden
http://www.hso.se

Karolinska Institutet – Står för över 40 procent av all medicinsk forskning vid universitet och högskolor i Sverige. Forskningen spänner över ett brett fält; från grundläggande experimentell forskning till patientnära forskning och vårdvetenskap.
http://ki.se/forskning/forskning-vid-karolinska-institutet

Klamydia-test.se – Allt om Sveriges vanligaste könssjukdom. Hitta hjälp, fråga om sjukdomen och testa dig för klamydia genom online test.
http://klamydia-test.se

Linköpings universitet, Medicinsk forskning
http://www.liu.se/forskning/forskningsomraden/medicin?l=sv

Psoriasis.se – Lider du, diskutera i forum eller ställa en fråga till en hudterapeut. Nyheter och information om symptom, förebyggande och behandling.
http://psoriasis.se

Sveriges Kommuner och Landsting – Arbetar för att utveckla sjukvården med patienten i fokus. Vården ska präglas av patientsäkerhet, tillgänglighet och hög medicinsk kvalitet.
http://skl.se/halsasjukvard.8.html