Vaccination, ett uråldrigt beprövat skydd

Vaccination är något man ger människor för att de ska bli immuna mot en viss bakterie eller ett visst virus. I vaccinet finns det ett särskilt preparat som aktiverar immunförsvaret och gör cellerna resistenta mot sjukdomen. För många tusen år sedan i Kina förstod man snabbt innebörden av vaccinationer, när människor blev smittade av smittkoppor så kunde man se att de som överlevde sedan var immuna. Efter denna upptäckt så började man smitta barn i Kina med små doser smittkoppor, vissa dog men de som överlevde fick sedan ett bra skydd.

Vaccinationer kan rädda miljontals
Epidemier av olika slag har funnits i många hundratals år och några av de största sjukdomarna som spreds dödade stora delar av jordens befolkning. De största epidemierna under mänsklighetens historia är pesten, mer känd som digerdöden under 1300-talet. Över 40 miljoner människor dog på grund av pesten, när hygienen förbättrades så bekämpades sjukdomen. Idag har vi också epidemier, men dessa har vi lyckligtvis klarat av att hantera med hjälp av vaccination. Ett exempel på en sjukdom som spridits över hela världen är influensan, den finns i olika varianter. Idag kan många människor välja att bli vaccinerade mot olika influensavirus.

Vaccination mot ebola
Under 1970-talet så bröt det ut ett för den tiden nytt virus, ebola. Efter den tiden så upphörde smittan men nu har den kommit tillbaks och slagit hårt mot Västafrika i länder som Guinea, Liberia och Sierra Leone. Ebola är ett virus som gör att människor får så kallad ebolafeber eller blödarfeber. Sjukdomen är farlig och dödlig och har ett otäckt symtomförlopp. Den insjuknade personen får symtom inom 2-21 dagar och då i form av plötslig feber, halsont, diarréer och blodiga kräkningar. Senare symtom är blödningar ifrån kroppsöppningar som ögon, näsa, mun och så vidare.

Trots att många länder har blivit drabbade av ebola så verkar en ny vaccination vara redo. Under den första halvan av 2015 kommer vaccinationer mot ebola skickas till Västafrika. DN.se skriver att förhoppningsvis så ska 200 000 doser finnas redo men det kan bli mer eller mindre. Världshälsoorganisationen (WHO) har ökat takten rejält när det kommer till utvecklingen av vaccination mot ebola. Det är redan två stycken vaccinationer som prövats på människor men fler kommer att testas inom en snar framtid. Ebolaepidemin har nu krävt över 8000 människors liv och det på grund av den höga smittorisken. Ebola sprids inte via luften men är extremt smittsamt via blod, kroppsvätskor och även bröstmjölk. Med hjälp av en vaccination mot ebola kan sjukdomen upphöra att spridas. Du kan läsa mer om ebola här.

Det kan vara svårt att veta vilken vaccination man bör ta men som tur är finns det bra hjälp att få. Hos

 Ta reda på vilken vaccination du bör ha när du reser till olika länder.

Ta reda på vilken vaccination du bör ha när du reser till olika länder.

Vaccinationer.se kan du snabbt ta reda på vilken vaccination du bör ha när du reser till olika länder. Att ha en vaccination mot hepatit är bra om man reser en del, det finns två olika sorters hepatit – A och B. Hepatit A smittar via förorenat vatten och mat som inte är riktigt tillagad, därför är denna variant bra att vara vaccinerad mot. Hepatit B kan man bli smittad av via sexuella kontakter eller blod. Hepatit är en leversjukdom som kan bli väldigt allvarlig om man inte får hjälp.